Over eelloo

Alles is in beweging

De snelheid waarmee organisaties veranderen, opkomen en inkrimpen. De manier waarop we met elkaar samenwerken. De grote invloed van technologie die continu verandert. De invloed van individuen via netwerken. De rol die je als organisatie in de maatschappij vervult, nationaal en internationaal.

Dat vraagt om..

Nieuwe manieren van organiseren en samenwerken. Wendbaarheid en slagkracht en samen hetzelfde doel nastreven. Het maximaal ruimte geven aan talent. Veel organisaties zijn niet op deze principes ontworpen en kraken op dit moment. Daar zien wij prachtige kansen voor kantelen en omvormen.

En daarom is onze why

Wij geloven in zelfregie van professionals die zich verbinden aan een gezamenlijk doel en met elkaar daaraan geïnspireerd werken. Een renaissance van de professional, waarbij we talent centraal stellen, diversiteit waarderen en iedereen betrekken op de arbeidsmarkt.

Bij eelloo werkt het zo

In 2010 namen we een radicaal besluit: geen leidinggevenden, teams en functieprofielen meer. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inzetbaarheid en ontwikkeling. Niet omdat ze dat voor hun salaris verplicht zijn, maar om samen iets te bereiken. Een club medewerkers die vorm geeft aan een ‘advies- en softwarebureau’ dat de arbeidsmarkt wil kantelen, zodat de professionals centraal staan en niet de functie-eisen. Om de verhouding tussen werknemers en werkgevers gelijkwaardig te maken.

 Het eelloo handboek

Vaak krijgen wij vragen hoe dat dan allemaal precies bij ons werkt. Wij hebben een handboek en dat delen we graag met iedereen of je nu bij ons werkt, wilt komen werken of gewoon benieuwd bent (klik op de link om het handboek als PDF te downloaden).